xref: /unit/src/nxt_sockaddr.h (revision 703)
10Sigor@sysoev.ru 
20Sigor@sysoev.ru /*
30Sigor@sysoev.ru  * Copyright (C) Igor Sysoev
40Sigor@sysoev.ru  * Copyright (C) NGINX, Inc.
50Sigor@sysoev.ru  */
60Sigor@sysoev.ru 
70Sigor@sysoev.ru #ifndef _NXT_SOCKADDR_H_INCLUDED_
80Sigor@sysoev.ru #define _NXT_SOCKADDR_H_INCLUDED_
90Sigor@sysoev.ru 
100Sigor@sysoev.ru 
110Sigor@sysoev.ru /*
120Sigor@sysoev.ru  * The nxt_sockaddr_t should be allocated using nxt_sockaddr_alloc()
130Sigor@sysoev.ru  * with actual "struct sockaddr_..." size:
140Sigor@sysoev.ru  *  nxt_sockaddr_alloc(pool, sizeof(struct sockaddr_in))
150Sigor@sysoev.ru  */
160Sigor@sysoev.ru 
1713Sigor@sysoev.ru /*
1813Sigor@sysoev.ru  * A textual sockaddr representation is stored after struct sockaddr union
1913Sigor@sysoev.ru  * and allocated as a whole.
2013Sigor@sysoev.ru  */
210Sigor@sysoev.ru 
2213Sigor@sysoev.ru struct nxt_sockaddr_s {
2313Sigor@sysoev.ru   /* Socket type: SOCKS_STREAM, SOCK_DGRAM, etc. */
2413Sigor@sysoev.ru   uint8_t            type;
2513Sigor@sysoev.ru   /* Size of struct sockaddr. */
2613Sigor@sysoev.ru   uint8_t            socklen;
270Sigor@sysoev.ru   /*
2813Sigor@sysoev.ru    * Textual sockaddr representation, e.g.: "127.0.0.1:8000",
2913Sigor@sysoev.ru    * "[::1]:8000", and "unix:/path/to/socket".
300Sigor@sysoev.ru    */
3113Sigor@sysoev.ru   uint8_t            start;
3213Sigor@sysoev.ru   uint8_t            length;
3313Sigor@sysoev.ru   /*
3413Sigor@sysoev.ru    * Textual address representation, e.g: "127.0.0.1", "::1",
3513Sigor@sysoev.ru    * and "unix:/path/to/socket".
3613Sigor@sysoev.ru    */
3713Sigor@sysoev.ru   uint8_t            address_start;
3813Sigor@sysoev.ru   uint8_t            address_length;
3913Sigor@sysoev.ru   /*
4013Sigor@sysoev.ru    * Textual port representation, e.g. "8000".
41110Sigor@sysoev.ru    * Port length is (start + length) - port_start.
4213Sigor@sysoev.ru    */
4313Sigor@sysoev.ru   uint8_t            port_start;
44358Sigor@sysoev.ru 
45358Sigor@sysoev.ru   /* A cache hist used to place sockaddr into appropriate free list. */
46358Sigor@sysoev.ru   uint8_t            cache_hint;
470Sigor@sysoev.ru 
480Sigor@sysoev.ru   union {
490Sigor@sysoev.ru     struct sockaddr      sockaddr;
500Sigor@sysoev.ru     struct sockaddr_in    sockaddr_in;
510Sigor@sysoev.ru #if (NXT_INET6)
520Sigor@sysoev.ru     struct sockaddr_in6    sockaddr_in6;
530Sigor@sysoev.ru #endif
540Sigor@sysoev.ru #if (NXT_HAVE_UNIX_DOMAIN)
550Sigor@sysoev.ru     struct sockaddr_un    sockaddr_un;
560Sigor@sysoev.ru #endif
570Sigor@sysoev.ru   } u;
580Sigor@sysoev.ru };
590Sigor@sysoev.ru 
600Sigor@sysoev.ru 
610Sigor@sysoev.ru typedef struct {
620Sigor@sysoev.ru   nxt_job_resolve_t       resolve;
630Sigor@sysoev.ru   nxt_str_t           addr;
640Sigor@sysoev.ru 
650Sigor@sysoev.ru   uint8_t            wildcard;  /* 1 bit */
660Sigor@sysoev.ru   uint8_t            no_port;  /* 1 bit */
670Sigor@sysoev.ru } nxt_job_sockaddr_parse_t;
680Sigor@sysoev.ru 
690Sigor@sysoev.ru 
70337Sigor@sysoev.ru nxt_sockaddr_t *nxt_sockaddr_cache_alloc(nxt_event_engine_t *engine,
71358Sigor@sysoev.ru   nxt_listen_socket_t *ls);
72337Sigor@sysoev.ru void nxt_sockaddr_cache_free(nxt_event_engine_t *engine, nxt_conn_t *c);
73337Sigor@sysoev.ru 
7465Sigor@sysoev.ru NXT_EXPORT nxt_sockaddr_t *nxt_sockaddr_alloc(nxt_mp_t *mp, socklen_t socklen,
7565Sigor@sysoev.ru   size_t address_length)
760Sigor@sysoev.ru   NXT_MALLOC_LIKE;
7765Sigor@sysoev.ru NXT_EXPORT nxt_sockaddr_t *nxt_sockaddr_create(nxt_mp_t *mp,
7813Sigor@sysoev.ru   struct sockaddr *sockaddr, socklen_t socklen, size_t address_length)
790Sigor@sysoev.ru   NXT_MALLOC_LIKE;
8065Sigor@sysoev.ru NXT_EXPORT nxt_sockaddr_t *nxt_sockaddr_copy(nxt_mp_t *mp, nxt_sockaddr_t *src)
810Sigor@sysoev.ru   NXT_MALLOC_LIKE;
8265Sigor@sysoev.ru NXT_EXPORT nxt_sockaddr_t *nxt_getsockname(nxt_task_t *task, nxt_mp_t *mp,
8365Sigor@sysoev.ru   nxt_socket_t s)
840Sigor@sysoev.ru   NXT_MALLOC_LIKE;
8513Sigor@sysoev.ru NXT_EXPORT void nxt_sockaddr_text(nxt_sockaddr_t *sa);
860Sigor@sysoev.ru 
870Sigor@sysoev.ru 
8813Sigor@sysoev.ru NXT_EXPORT uint32_t nxt_sockaddr_port_number(nxt_sockaddr_t *sa);
890Sigor@sysoev.ru NXT_EXPORT nxt_bool_t nxt_sockaddr_cmp(nxt_sockaddr_t *sa1,
900Sigor@sysoev.ru   nxt_sockaddr_t *sa2);
910Sigor@sysoev.ru NXT_EXPORT size_t nxt_sockaddr_ntop(nxt_sockaddr_t *sa, u_char *buf,
9213Sigor@sysoev.ru   u_char *end, nxt_bool_t port);
9399Sigor@sysoev.ru NXT_EXPORT nxt_sockaddr_t *nxt_sockaddr_parse(nxt_mp_t *mp, nxt_str_t *addr);
940Sigor@sysoev.ru NXT_EXPORT void nxt_job_sockaddr_parse(nxt_job_sockaddr_parse_t *jbs);
950Sigor@sysoev.ru NXT_EXPORT in_addr_t nxt_inet_addr(u_char *buf, size_t len);
960Sigor@sysoev.ru #if (NXT_INET6)
970Sigor@sysoev.ru NXT_EXPORT nxt_int_t nxt_inet6_addr(struct in6_addr *in6_addr, u_char *buf,
980Sigor@sysoev.ru   size_t len);
990Sigor@sysoev.ru #endif
1000Sigor@sysoev.ru 
1010Sigor@sysoev.ru 
102*703Svbart@nginx.com #define NXT_INET_ADDR_STR_LEN   nxt_length("255.255.255.255:65535")
1030Sigor@sysoev.ru 
1040Sigor@sysoev.ru #define NXT_INET6_ADDR_STR_LEN                        \
105*703Svbart@nginx.com   nxt_length("[ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff]:65535")
1060Sigor@sysoev.ru 
1070Sigor@sysoev.ru 
108358Sigor@sysoev.ru #define nxt_sockaddr_size(sa)                         \
109358Sigor@sysoev.ru   (offsetof(nxt_sockaddr_t, u) + sa->socklen + sa->length)
11098Svbart@nginx.com #define nxt_sockaddr_start(sa)  nxt_pointer_to(sa, (sa)->start)
11198Svbart@nginx.com #define nxt_sockaddr_address(sa) nxt_pointer_to(sa, (sa)->address_start)
11298Svbart@nginx.com #define nxt_sockaddr_port(sa)   nxt_pointer_to(sa, (sa)->port_start)
113110Sigor@sysoev.ru #define nxt_sockaddr_port_length(sa)                     \
114110Sigor@sysoev.ru   (((sa)->start + (sa)->length) - (sa)->port_start)
1150Sigor@sysoev.ru 
1160Sigor@sysoev.ru 
1170Sigor@sysoev.ru #endif /* _NXT_SOCKADDR_H_INCLUDED_ */
118