xref: /unit/src/nxt_sockaddr.h (revision 13)
10Sigor@sysoev.ru 
20Sigor@sysoev.ru /*
30Sigor@sysoev.ru  * Copyright (C) Igor Sysoev
40Sigor@sysoev.ru  * Copyright (C) NGINX, Inc.
50Sigor@sysoev.ru  */
60Sigor@sysoev.ru 
70Sigor@sysoev.ru #ifndef _NXT_SOCKADDR_H_INCLUDED_
80Sigor@sysoev.ru #define _NXT_SOCKADDR_H_INCLUDED_
90Sigor@sysoev.ru 
100Sigor@sysoev.ru 
110Sigor@sysoev.ru /*
120Sigor@sysoev.ru  * The nxt_sockaddr_t should be allocated using nxt_sockaddr_alloc()
130Sigor@sysoev.ru  * with actual "struct sockaddr_..." size:
140Sigor@sysoev.ru  *  nxt_sockaddr_alloc(pool, sizeof(struct sockaddr_in))
150Sigor@sysoev.ru  */
160Sigor@sysoev.ru 
17*13Sigor@sysoev.ru /*
18*13Sigor@sysoev.ru  * A textual sockaddr representation is stored after struct sockaddr union
19*13Sigor@sysoev.ru  * and allocated as a whole.
20*13Sigor@sysoev.ru  */
210Sigor@sysoev.ru 
22*13Sigor@sysoev.ru struct nxt_sockaddr_s {
23*13Sigor@sysoev.ru   /* Socket type: SOCKS_STREAM, SOCK_DGRAM, etc. */
24*13Sigor@sysoev.ru   uint8_t            type;
25*13Sigor@sysoev.ru   /* Size of struct sockaddr. */
26*13Sigor@sysoev.ru   uint8_t            socklen;
270Sigor@sysoev.ru   /*
28*13Sigor@sysoev.ru    * Textual sockaddr representation, e.g.: "127.0.0.1:8000",
29*13Sigor@sysoev.ru    * "[::1]:8000", and "unix:/path/to/socket".
300Sigor@sysoev.ru    */
31*13Sigor@sysoev.ru   uint8_t            start;
32*13Sigor@sysoev.ru   uint8_t            length;
33*13Sigor@sysoev.ru   /*
34*13Sigor@sysoev.ru    * Textual address representation, e.g: "127.0.0.1", "::1",
35*13Sigor@sysoev.ru    * and "unix:/path/to/socket".
36*13Sigor@sysoev.ru    */
37*13Sigor@sysoev.ru   uint8_t            address_start;
38*13Sigor@sysoev.ru   uint8_t            address_length;
39*13Sigor@sysoev.ru   /*
40*13Sigor@sysoev.ru    * Textual port representation, e.g. "8000".
41*13Sigor@sysoev.ru    * Port length is length - port_start.
42*13Sigor@sysoev.ru    */
43*13Sigor@sysoev.ru   uint8_t            port_start;
44*13Sigor@sysoev.ru   /*
45*13Sigor@sysoev.ru    * Size of the whole structure: struct sockaddr union and maximal textual
46*13Sigor@sysoev.ru    * representation, used to place sockaddr into appropriate free list.
47*13Sigor@sysoev.ru    */
48*13Sigor@sysoev.ru   uint8_t            sockaddr_size;
490Sigor@sysoev.ru 
500Sigor@sysoev.ru   union {
510Sigor@sysoev.ru     struct sockaddr      sockaddr;
520Sigor@sysoev.ru     struct sockaddr_in    sockaddr_in;
530Sigor@sysoev.ru #if (NXT_INET6)
540Sigor@sysoev.ru     struct sockaddr_in6    sockaddr_in6;
550Sigor@sysoev.ru #endif
560Sigor@sysoev.ru #if (NXT_HAVE_UNIX_DOMAIN)
570Sigor@sysoev.ru     struct sockaddr_un    sockaddr_un;
580Sigor@sysoev.ru #endif
590Sigor@sysoev.ru   } u;
600Sigor@sysoev.ru };
610Sigor@sysoev.ru 
620Sigor@sysoev.ru 
630Sigor@sysoev.ru typedef struct {
640Sigor@sysoev.ru   nxt_job_resolve_t       resolve;
650Sigor@sysoev.ru   nxt_str_t           addr;
660Sigor@sysoev.ru 
670Sigor@sysoev.ru   uint8_t            wildcard;  /* 1 bit */
680Sigor@sysoev.ru   uint8_t            no_port;  /* 1 bit */
690Sigor@sysoev.ru } nxt_job_sockaddr_parse_t;
700Sigor@sysoev.ru 
710Sigor@sysoev.ru 
72*13Sigor@sysoev.ru NXT_EXPORT nxt_sockaddr_t *nxt_sockaddr_alloc(nxt_mem_pool_t *mp,
73*13Sigor@sysoev.ru   socklen_t socklen, size_t address_length)
740Sigor@sysoev.ru   NXT_MALLOC_LIKE;
750Sigor@sysoev.ru NXT_EXPORT nxt_sockaddr_t *nxt_sockaddr_create(nxt_mem_pool_t *mp,
76*13Sigor@sysoev.ru   struct sockaddr *sockaddr, socklen_t socklen, size_t address_length)
770Sigor@sysoev.ru   NXT_MALLOC_LIKE;
780Sigor@sysoev.ru NXT_EXPORT nxt_sockaddr_t *nxt_sockaddr_copy(nxt_mem_pool_t *mp,
790Sigor@sysoev.ru   nxt_sockaddr_t *src)
800Sigor@sysoev.ru   NXT_MALLOC_LIKE;
81*13Sigor@sysoev.ru NXT_EXPORT nxt_sockaddr_t *nxt_getsockname(nxt_task_t *task,
82*13Sigor@sysoev.ru   nxt_mem_pool_t *mp, nxt_socket_t s)
830Sigor@sysoev.ru   NXT_MALLOC_LIKE;
84*13Sigor@sysoev.ru NXT_EXPORT void nxt_sockaddr_text(nxt_sockaddr_t *sa);
850Sigor@sysoev.ru 
860Sigor@sysoev.ru 
87*13Sigor@sysoev.ru NXT_EXPORT uint32_t nxt_sockaddr_port_number(nxt_sockaddr_t *sa);
880Sigor@sysoev.ru NXT_EXPORT nxt_bool_t nxt_sockaddr_cmp(nxt_sockaddr_t *sa1,
890Sigor@sysoev.ru   nxt_sockaddr_t *sa2);
900Sigor@sysoev.ru NXT_EXPORT size_t nxt_sockaddr_ntop(nxt_sockaddr_t *sa, u_char *buf,
91*13Sigor@sysoev.ru   u_char *end, nxt_bool_t port);
920Sigor@sysoev.ru NXT_EXPORT void nxt_job_sockaddr_parse(nxt_job_sockaddr_parse_t *jbs);
930Sigor@sysoev.ru NXT_EXPORT in_addr_t nxt_inet_addr(u_char *buf, size_t len);
940Sigor@sysoev.ru #if (NXT_INET6)
950Sigor@sysoev.ru NXT_EXPORT nxt_int_t nxt_inet6_addr(struct in6_addr *in6_addr, u_char *buf,
960Sigor@sysoev.ru   size_t len);
970Sigor@sysoev.ru #endif
980Sigor@sysoev.ru 
990Sigor@sysoev.ru 
100*13Sigor@sysoev.ru #define NXT_INET_ADDR_STR_LEN   (sizeof("255.255.255.255:65535") - 1)
1010Sigor@sysoev.ru 
1020Sigor@sysoev.ru #define NXT_INET6_ADDR_STR_LEN                        \
103*13Sigor@sysoev.ru   (sizeof("[ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff]:65535") - 1)
1040Sigor@sysoev.ru 
1050Sigor@sysoev.ru 
106*13Sigor@sysoev.ru #define nxt_sockaddr_start(sa)  ((u_char *) (sa) + (sa)->start)
107*13Sigor@sysoev.ru #define nxt_sockaddr_address(sa) ((u_char *) (sa) + (sa)->address_start)
108*13Sigor@sysoev.ru #define nxt_sockaddr_port(sa)   ((u_char *) (sa) + (sa)->port_start)
109*13Sigor@sysoev.ru #define nxt_sockaddr_length(sa)  ((sa)->length - (sa)->port_start)
1100Sigor@sysoev.ru 
1110Sigor@sysoev.ru 
1120Sigor@sysoev.ru #endif /* _NXT_SOCKADDR_H_INCLUDED_ */
113