xref: /unit/pkg/shasum.mak (revision 1410:e4041da88e22)
1*1410Sthresh@nginx.comifeq ($(shell sha512sum --version >/dev/null 2>&1 || echo FAIL),)
2*1410Sthresh@nginx.comSHA512SUM = sha512sum
3*1410Sthresh@nginx.comelse ifeq ($(shell shasum --version >/dev/null 2>&1 || echo FAIL),)
4*1410Sthresh@nginx.comSHA512SUM = shasum -a 512
5*1410Sthresh@nginx.comelse ifeq ($(shell openssl version >/dev/null 2>&1 || echo FAIL),)
6*1410Sthresh@nginx.comSHA512SUM = openssl sha512
7*1410Sthresh@nginx.comelse
8*1410Sthresh@nginx.comSHA512SUM = $(error no SHA-512 tool found!)
9*1410Sthresh@nginx.comendif
10