xref: /unit/src/nxt_java.c (revision 1488)
1977Smax.romanov@gmail.com 
2977Smax.romanov@gmail.com /*
3977Smax.romanov@gmail.com  * Copyright (C) NGINX, Inc.
4977Smax.romanov@gmail.com  */
5977Smax.romanov@gmail.com 
6977Smax.romanov@gmail.com 
7977Smax.romanov@gmail.com #include <jni.h>
8977Smax.romanov@gmail.com 
9977Smax.romanov@gmail.com #include <nxt_main.h>
10977Smax.romanov@gmail.com #include <nxt_runtime.h>
11977Smax.romanov@gmail.com #include <nxt_router.h>
12977Smax.romanov@gmail.com #include <nxt_unit.h>
13977Smax.romanov@gmail.com #include <nxt_unit_field.h>
14977Smax.romanov@gmail.com #include <nxt_unit_request.h>
15977Smax.romanov@gmail.com #include <nxt_unit_response.h>
161157Smax.romanov@nginx.com #include <nxt_unit_websocket.h>
17977Smax.romanov@gmail.com 
18977Smax.romanov@gmail.com #include <java/nxt_jni.h>
19977Smax.romanov@gmail.com 
20977Smax.romanov@gmail.com #include "java/nxt_jni_Thread.h"
21977Smax.romanov@gmail.com #include "java/nxt_jni_Context.h"
22977Smax.romanov@gmail.com #include "java/nxt_jni_Request.h"
23977Smax.romanov@gmail.com #include "java/nxt_jni_Response.h"
24977Smax.romanov@gmail.com #include "java/nxt_jni_InputStream.h"
25977Smax.romanov@gmail.com #include "java/nxt_jni_OutputStream.h"
26977Smax.romanov@gmail.com #include "java/nxt_jni_URLClassLoader.h"
27977Smax.romanov@gmail.com 
28977Smax.romanov@gmail.com #include "nxt_jars.h"
29977Smax.romanov@gmail.com 
30*1488St.nateldemoura@f5.com static nxt_int_t nxt_java_setup(nxt_task_t *task, nxt_process_t *process,
31977Smax.romanov@gmail.com   nxt_common_app_conf_t *conf);
32*1488St.nateldemoura@f5.com static nxt_int_t nxt_java_start(nxt_task_t *task,
33*1488St.nateldemoura@f5.com   nxt_process_data_t *data);
34977Smax.romanov@gmail.com static void nxt_java_request_handler(nxt_unit_request_info_t *req);
351157Smax.romanov@nginx.com static void nxt_java_websocket_handler(nxt_unit_websocket_frame_t *ws);
361157Smax.romanov@nginx.com static void nxt_java_close_handler(nxt_unit_request_info_t *req);
37977Smax.romanov@gmail.com 
38977Smax.romanov@gmail.com static uint32_t compat[] = {
39977Smax.romanov@gmail.com   NXT_VERNUM, NXT_DEBUG,
40977Smax.romanov@gmail.com };
41977Smax.romanov@gmail.com 
42977Smax.romanov@gmail.com char *nxt_java_modules;
43977Smax.romanov@gmail.com 
44977Smax.romanov@gmail.com 
45977Smax.romanov@gmail.com #define NXT_STRING(x)  _NXT_STRING(x)
46977Smax.romanov@gmail.com #define _NXT_STRING(x) #x
47977Smax.romanov@gmail.com 
48977Smax.romanov@gmail.com NXT_EXPORT nxt_app_module_t nxt_app_module = {
49977Smax.romanov@gmail.com   sizeof(compat),
50977Smax.romanov@gmail.com   compat,
51977Smax.romanov@gmail.com   nxt_string("java"),
52977Smax.romanov@gmail.com   NXT_STRING(NXT_JAVA_VERSION),
53*1488St.nateldemoura@f5.com   nxt_java_setup,
54*1488St.nateldemoura@f5.com   nxt_java_start,
55977Smax.romanov@gmail.com };
56977Smax.romanov@gmail.com 
57977Smax.romanov@gmail.com typedef struct {
58977Smax.romanov@gmail.com   JNIEnv  *env;
59977Smax.romanov@gmail.com   jobject ctx;
60977Smax.romanov@gmail.com } nxt_java_data_t;
61977Smax.romanov@gmail.com 
62977Smax.romanov@gmail.com 
63977Smax.romanov@gmail.com static nxt_int_t
64*1488St.nateldemoura@f5.com nxt_java_setup(nxt_task_t *task, nxt_process_t *process,
65*1488St.nateldemoura@f5.com   nxt_common_app_conf_t *conf)
66977Smax.romanov@gmail.com {
67977Smax.romanov@gmail.com   const char *unit_jars;
68977Smax.romanov@gmail.com 
69977Smax.romanov@gmail.com   unit_jars = conf->u.java.unit_jars;
70977Smax.romanov@gmail.com   if (unit_jars == NULL) {
71977Smax.romanov@gmail.com     unit_jars = NXT_JARS;
72977Smax.romanov@gmail.com   }
73977Smax.romanov@gmail.com 
74977Smax.romanov@gmail.com   nxt_java_modules = realpath(unit_jars, NULL);
75977Smax.romanov@gmail.com   if (nxt_java_modules == NULL) {
761103Smax.romanov@nginx.com     nxt_alert(task, "realpath(%s) failed: %E", unit_jars, nxt_errno);
77977Smax.romanov@gmail.com     return NXT_ERROR;
78977Smax.romanov@gmail.com   }
79977Smax.romanov@gmail.com 
80977Smax.romanov@gmail.com   return NXT_OK;
81977Smax.romanov@gmail.com }
82977Smax.romanov@gmail.com 
83977Smax.romanov@gmail.com 
84977Smax.romanov@gmail.com static char **
85977Smax.romanov@gmail.com nxt_java_module_jars(const char *jars[], int jar_count)
86977Smax.romanov@gmail.com {
87977Smax.romanov@gmail.com   char    **res, *jurl;
88977Smax.romanov@gmail.com   nxt_int_t  modules_len, jlen, i;
89977Smax.romanov@gmail.com   const char **jar;
90977Smax.romanov@gmail.com 
91977Smax.romanov@gmail.com   res = nxt_malloc(jar_count * sizeof(char*));
92977Smax.romanov@gmail.com   if (res == NULL) {
93977Smax.romanov@gmail.com     return NULL;
94977Smax.romanov@gmail.com   }
95977Smax.romanov@gmail.com 
96977Smax.romanov@gmail.com   modules_len = nxt_strlen(nxt_java_modules);
97977Smax.romanov@gmail.com 
98977Smax.romanov@gmail.com   for (i = 0, jar = jars; *jar != NULL; jar++) {
99977Smax.romanov@gmail.com     jlen = nxt_length("file:") + modules_len + nxt_length("/")
100977Smax.romanov@gmail.com        + nxt_strlen(*jar) + 1;
101977Smax.romanov@gmail.com     jurl = nxt_malloc(jlen);
102977Smax.romanov@gmail.com     if (jurl == NULL) {
103977Smax.romanov@gmail.com       return NULL;
104977Smax.romanov@gmail.com     }
105977Smax.romanov@gmail.com 
106977Smax.romanov@gmail.com     res[i++] = jurl;
107977Smax.romanov@gmail.com 
108977Smax.romanov@gmail.com     jurl = nxt_cpymem(jurl, "file:", nxt_length("file:"));
109977Smax.romanov@gmail.com     jurl = nxt_cpymem(jurl, nxt_java_modules, modules_len);
110977Smax.romanov@gmail.com     *jurl++ = '/';
111977Smax.romanov@gmail.com     jurl = nxt_cpymem(jurl, *jar, nxt_strlen(*jar));
112977Smax.romanov@gmail.com     *jurl++ = '\0';
113977Smax.romanov@gmail.com   }
114977Smax.romanov@gmail.com 
115977Smax.romanov@gmail.com   return res;
116977Smax.romanov@gmail.com }
117977Smax.romanov@gmail.com 
118977Smax.romanov@gmail.com 
119977Smax.romanov@gmail.com static nxt_int_t
120*1488St.nateldemoura@f5.com nxt_java_start(nxt_task_t *task, nxt_process_data_t *data)
121977Smax.romanov@gmail.com {
122*1488St.nateldemoura@f5.com   jint          rc;
123*1488St.nateldemoura@f5.com   char          *opt, *real_path;
124*1488St.nateldemoura@f5.com   char          **classpath_arr, **unit_jars, **system_jars;
125*1488St.nateldemoura@f5.com   JavaVM         *jvm;
126*1488St.nateldemoura@f5.com   JNIEnv         *env;
127*1488St.nateldemoura@f5.com   jobject        cl, classpath;
128*1488St.nateldemoura@f5.com   nxt_str_t       str;
129*1488St.nateldemoura@f5.com   nxt_int_t       opt_len, real_path_len;
130*1488St.nateldemoura@f5.com   nxt_uint_t       i, unit_jars_count, classpath_count;
131*1488St.nateldemoura@f5.com   nxt_uint_t       system_jars_count;
132*1488St.nateldemoura@f5.com   JavaVMOption      *jvm_opt;
133*1488St.nateldemoura@f5.com   JavaVMInitArgs     jvm_args;
134*1488St.nateldemoura@f5.com   nxt_unit_ctx_t     *ctx;
135*1488St.nateldemoura@f5.com   nxt_unit_init_t    java_init;
136*1488St.nateldemoura@f5.com   nxt_java_data_t    java_data;
137*1488St.nateldemoura@f5.com   nxt_conf_value_t    *value;
138*1488St.nateldemoura@f5.com   nxt_java_app_conf_t  *c;
139*1488St.nateldemoura@f5.com   nxt_common_app_conf_t *app_conf;
140977Smax.romanov@gmail.com 
141977Smax.romanov@gmail.com   //setenv("ASAN_OPTIONS", "handle_segv=0", 1);
142977Smax.romanov@gmail.com 
143977Smax.romanov@gmail.com   jvm_args.version = JNI_VERSION_1_6;
144977Smax.romanov@gmail.com   jvm_args.nOptions = 0;
145977Smax.romanov@gmail.com   jvm_args.ignoreUnrecognized = 0;
146977Smax.romanov@gmail.com 
147*1488St.nateldemoura@f5.com   app_conf = data->app;
148*1488St.nateldemoura@f5.com   c = &app_conf->u.java;
149977Smax.romanov@gmail.com 
150977Smax.romanov@gmail.com   if (c->options != NULL) {
151977Smax.romanov@gmail.com     jvm_args.nOptions += nxt_conf_array_elements_count(c->options);
152977Smax.romanov@gmail.com   }
153977Smax.romanov@gmail.com 
154977Smax.romanov@gmail.com   jvm_opt = nxt_malloc(jvm_args.nOptions * sizeof(JavaVMOption));
155977Smax.romanov@gmail.com   if (jvm_opt == NULL) {
156977Smax.romanov@gmail.com     nxt_alert(task, "failed to allocate jvm_opt");
157977Smax.romanov@gmail.com     return NXT_ERROR;
158977Smax.romanov@gmail.com   }
159977Smax.romanov@gmail.com 
160977Smax.romanov@gmail.com   jvm_args.options = jvm_opt;
161977Smax.romanov@gmail.com 
162977Smax.romanov@gmail.com   unit_jars_count = nxt_nitems(nxt_java_unit_jars) - 1;
163977Smax.romanov@gmail.com 
164977Smax.romanov@gmail.com   unit_jars = nxt_java_module_jars(nxt_java_unit_jars, unit_jars_count);
165977Smax.romanov@gmail.com   if (unit_jars == NULL) {
166977Smax.romanov@gmail.com     nxt_alert(task, "failed to allocate buffer for unit_jars array");
167977Smax.romanov@gmail.com 
168977Smax.romanov@gmail.com     return NXT_ERROR;
169977Smax.romanov@gmail.com   }
170977Smax.romanov@gmail.com 
171977Smax.romanov@gmail.com   system_jars_count = nxt_nitems(nxt_java_system_jars) - 1;
172977Smax.romanov@gmail.com 
173977Smax.romanov@gmail.com   system_jars = nxt_java_module_jars(nxt_java_system_jars, system_jars_count);
174977Smax.romanov@gmail.com   if (system_jars == NULL) {
175977Smax.romanov@gmail.com     nxt_alert(task, "failed to allocate buffer for system_jars array");
176977Smax.romanov@gmail.com 
177977Smax.romanov@gmail.com     return NXT_ERROR;
178977Smax.romanov@gmail.com   }
179977Smax.romanov@gmail.com 
180977Smax.romanov@gmail.com   if (c->options != NULL) {
181977Smax.romanov@gmail.com 
182977Smax.romanov@gmail.com     for (i = 0; /* void */ ; i++) {
183977Smax.romanov@gmail.com       value = nxt_conf_get_array_element(c->options, i);
184977Smax.romanov@gmail.com       if (value == NULL) {
185977Smax.romanov@gmail.com         break;
186977Smax.romanov@gmail.com       }
187977Smax.romanov@gmail.com 
188977Smax.romanov@gmail.com       nxt_conf_get_string(value, &str);
189977Smax.romanov@gmail.com 
190977Smax.romanov@gmail.com       opt = nxt_malloc(str.length + 1);
191977Smax.romanov@gmail.com       if (opt == NULL) {
192977Smax.romanov@gmail.com         nxt_alert(task, "failed to allocate jvm_opt");
193977Smax.romanov@gmail.com         return NXT_ERROR;
194977Smax.romanov@gmail.com       }
195977Smax.romanov@gmail.com 
196977Smax.romanov@gmail.com       memcpy(opt, str.start, str.length);
197977Smax.romanov@gmail.com       opt[str.length] = '\0';
198977Smax.romanov@gmail.com 
199977Smax.romanov@gmail.com       jvm_opt[i].optionString = opt;
200977Smax.romanov@gmail.com     }
201977Smax.romanov@gmail.com   }
202977Smax.romanov@gmail.com 
203977Smax.romanov@gmail.com   if (c->classpath != NULL) {
204977Smax.romanov@gmail.com     classpath_count = nxt_conf_array_elements_count(c->classpath);
205977Smax.romanov@gmail.com     classpath_arr = nxt_malloc(classpath_count * sizeof(char *));
206977Smax.romanov@gmail.com 
207977Smax.romanov@gmail.com     for (i = 0; /* void */ ; i++) {
208977Smax.romanov@gmail.com       value = nxt_conf_get_array_element(c->classpath, i);
209977Smax.romanov@gmail.com       if (value == NULL) {
210977Smax.romanov@gmail.com         break;
211977Smax.romanov@gmail.com       }
212977Smax.romanov@gmail.com 
213977Smax.romanov@gmail.com       nxt_conf_get_string(value, &str);
214977Smax.romanov@gmail.com 
215977Smax.romanov@gmail.com       opt_len = str.length + 1;
216977Smax.romanov@gmail.com 
217977Smax.romanov@gmail.com       char *sc = memchr(str.start, ':', str.length);
218977Smax.romanov@gmail.com       if (sc == NULL && str.start[0] == '/') {
219977Smax.romanov@gmail.com         opt_len += nxt_length("file:");
220977Smax.romanov@gmail.com       }
221977Smax.romanov@gmail.com 
222977Smax.romanov@gmail.com       opt = nxt_malloc(opt_len);
223977Smax.romanov@gmail.com       if (opt == NULL) {
224977Smax.romanov@gmail.com         nxt_alert(task, "failed to allocate classpath");
225977Smax.romanov@gmail.com         return NXT_ERROR;
226977Smax.romanov@gmail.com       }
227977Smax.romanov@gmail.com 
228977Smax.romanov@gmail.com       if (sc == NULL && str.start[0] != '/') {
229977Smax.romanov@gmail.com         nxt_memcpy(opt, str.start, str.length);
230977Smax.romanov@gmail.com         opt[str.length] = '\0';
231977Smax.romanov@gmail.com 
232977Smax.romanov@gmail.com         real_path = realpath(opt, NULL);
233977Smax.romanov@gmail.com         if (real_path == NULL) {
234977Smax.romanov@gmail.com           nxt_alert(task, "realpath(%s) failed: %E", opt, nxt_errno);
235977Smax.romanov@gmail.com           return NXT_ERROR;
236977Smax.romanov@gmail.com         }
237977Smax.romanov@gmail.com 
238977Smax.romanov@gmail.com         real_path_len = nxt_strlen(real_path);
239977Smax.romanov@gmail.com 
240977Smax.romanov@gmail.com         free(opt);
241977Smax.romanov@gmail.com 
242977Smax.romanov@gmail.com         opt_len = nxt_length("file:") + real_path_len + 1;
243977Smax.romanov@gmail.com 
244977Smax.romanov@gmail.com         opt = nxt_malloc(opt_len);
245977Smax.romanov@gmail.com         if (opt == NULL) {
246977Smax.romanov@gmail.com           nxt_alert(task, "failed to allocate classpath");
247977Smax.romanov@gmail.com           return NXT_ERROR;
248977Smax.romanov@gmail.com         }
249977Smax.romanov@gmail.com 
250977Smax.romanov@gmail.com       } else {
251977Smax.romanov@gmail.com         real_path = (char *) str.start; /* I love this cast! */
252977Smax.romanov@gmail.com         real_path_len = str.length;
253977Smax.romanov@gmail.com       }
254977Smax.romanov@gmail.com 
255977Smax.romanov@gmail.com       classpath_arr[i] = opt;
256977Smax.romanov@gmail.com 
257977Smax.romanov@gmail.com       if (sc == NULL) {
258977Smax.romanov@gmail.com         opt = nxt_cpymem(opt, "file:", nxt_length("file:"));
259977Smax.romanov@gmail.com       }
260977Smax.romanov@gmail.com 
261977Smax.romanov@gmail.com       opt = nxt_cpymem(opt, real_path, real_path_len);
262977Smax.romanov@gmail.com       *opt = '\0';
263977Smax.romanov@gmail.com     }
264977Smax.romanov@gmail.com 
265977Smax.romanov@gmail.com   } else {
266977Smax.romanov@gmail.com     classpath_count = 0;
267977Smax.romanov@gmail.com     classpath_arr = NULL;
268977Smax.romanov@gmail.com   }
269977Smax.romanov@gmail.com 
270977Smax.romanov@gmail.com   rc = JNI_CreateJavaVM(&jvm, (void **) &env, &jvm_args);
271977Smax.romanov@gmail.com   if (rc != JNI_OK) {
272977Smax.romanov@gmail.com     nxt_alert(task, "failed to create Java VM: %d", (int) rc);
273977Smax.romanov@gmail.com     return NXT_ERROR;
274977Smax.romanov@gmail.com   }
275977Smax.romanov@gmail.com 
276977Smax.romanov@gmail.com   rc = nxt_java_initThread(env);
277977Smax.romanov@gmail.com   if (rc != NXT_UNIT_OK) {
278977Smax.romanov@gmail.com     nxt_alert(task, "nxt_java_initThread() failed");
279977Smax.romanov@gmail.com     goto env_failed;
280977Smax.romanov@gmail.com   }
281977Smax.romanov@gmail.com 
282977Smax.romanov@gmail.com   rc = nxt_java_initURLClassLoader(env);
283977Smax.romanov@gmail.com   if (rc != NXT_UNIT_OK) {
284977Smax.romanov@gmail.com     nxt_alert(task, "nxt_java_initURLClassLoader() failed");
285977Smax.romanov@gmail.com     goto env_failed;
286977Smax.romanov@gmail.com   }
287977Smax.romanov@gmail.com 
288977Smax.romanov@gmail.com   cl = nxt_java_newURLClassLoader(env, system_jars_count, system_jars);
289977Smax.romanov@gmail.com   if (cl == NULL) {
290977Smax.romanov@gmail.com     nxt_alert(task, "nxt_java_newURLClassLoader failed");
291977Smax.romanov@gmail.com     goto env_failed;
292977Smax.romanov@gmail.com   }
293977Smax.romanov@gmail.com 
294977Smax.romanov@gmail.com   nxt_java_setContextClassLoader(env, cl);
295977Smax.romanov@gmail.com 
296977Smax.romanov@gmail.com   cl = nxt_java_newURLClassLoader_parent(env, unit_jars_count, unit_jars, cl);
297977Smax.romanov@gmail.com   if (cl == NULL) {
298977Smax.romanov@gmail.com     nxt_alert(task, "nxt_java_newURLClassLoader_parent failed");
299977Smax.romanov@gmail.com     goto env_failed;
300977Smax.romanov@gmail.com   }
301977Smax.romanov@gmail.com 
302977Smax.romanov@gmail.com   nxt_java_setContextClassLoader(env, cl);
303977Smax.romanov@gmail.com 
304977Smax.romanov@gmail.com   rc = nxt_java_initContext(env, cl);
305977Smax.romanov@gmail.com   if (rc != NXT_UNIT_OK) {
306977Smax.romanov@gmail.com     nxt_alert(task, "nxt_java_initContext() failed");
307977Smax.romanov@gmail.com     goto env_failed;
308977Smax.romanov@gmail.com   }
309977Smax.romanov@gmail.com 
310977Smax.romanov@gmail.com   rc = nxt_java_initRequest(env, cl);
311977Smax.romanov@gmail.com   if (rc != NXT_UNIT_OK) {
312977Smax.romanov@gmail.com     nxt_alert(task, "nxt_java_initRequest() failed");
313977Smax.romanov@gmail.com     goto env_failed;
314977Smax.romanov@gmail.com   }
315977Smax.romanov@gmail.com 
316977Smax.romanov@gmail.com   rc = nxt_java_initResponse(env, cl);
317977Smax.romanov@gmail.com   if (rc != NXT_UNIT_OK) {
318977Smax.romanov@gmail.com     nxt_alert(task, "nxt_java_initResponse() failed");
319977Smax.romanov@gmail.com     goto env_failed;
320977Smax.romanov@gmail.com   }
321977Smax.romanov@gmail.com 
322977Smax.romanov@gmail.com   rc = nxt_java_initInputStream(env, cl);
323977Smax.romanov@gmail.com   if (rc != NXT_UNIT_OK) {
324977Smax.romanov@gmail.com     nxt_alert(task, "nxt_java_initInputStream() failed");
325977Smax.romanov@gmail.com     goto env_failed;
326977Smax.romanov@gmail.com   }
327977Smax.romanov@gmail.com 
328977Smax.romanov@gmail.com   rc = nxt_java_initOutputStream(env, cl);
329977Smax.romanov@gmail.com   if (rc != NXT_UNIT_OK) {
330977Smax.romanov@gmail.com     nxt_alert(task, "nxt_java_initOutputStream() failed");
331977Smax.romanov@gmail.com     goto env_failed;
332977Smax.romanov@gmail.com   }
333977Smax.romanov@gmail.com 
334977Smax.romanov@gmail.com   nxt_java_jni_init(env);
335977Smax.romanov@gmail.com   if (rc != NXT_UNIT_OK) {
336977Smax.romanov@gmail.com     nxt_alert(task, "nxt_java_jni_init() failed");
337977Smax.romanov@gmail.com     goto env_failed;
338977Smax.romanov@gmail.com   }
339977Smax.romanov@gmail.com 
340977Smax.romanov@gmail.com   classpath = nxt_java_newURLs(env, classpath_count, classpath_arr);
341977Smax.romanov@gmail.com   if (classpath == NULL) {
342977Smax.romanov@gmail.com     nxt_alert(task, "nxt_java_newURLs failed");
343977Smax.romanov@gmail.com     goto env_failed;
344977Smax.romanov@gmail.com   }
345977Smax.romanov@gmail.com 
346*1488St.nateldemoura@f5.com   java_data.env = env;
347*1488St.nateldemoura@f5.com   java_data.ctx = nxt_java_startContext(env, c->webapp, classpath);
348977Smax.romanov@gmail.com 
349977Smax.romanov@gmail.com   if ((*env)->ExceptionCheck(env)) {
350977Smax.romanov@gmail.com     nxt_alert(task, "Unhandled exception in application start");
351977Smax.romanov@gmail.com     (*env)->ExceptionDescribe(env);
352977Smax.romanov@gmail.com     return NXT_ERROR;
353977Smax.romanov@gmail.com   }
354977Smax.romanov@gmail.com 
355977Smax.romanov@gmail.com   nxt_unit_default_init(task, &java_init);
356977Smax.romanov@gmail.com 
357977Smax.romanov@gmail.com   java_init.callbacks.request_handler = nxt_java_request_handler;
3581157Smax.romanov@nginx.com   java_init.callbacks.websocket_handler = nxt_java_websocket_handler;
3591157Smax.romanov@nginx.com   java_init.callbacks.close_handler = nxt_java_close_handler;
360977Smax.romanov@gmail.com   java_init.request_data_size = sizeof(nxt_java_request_data_t);
361*1488St.nateldemoura@f5.com   java_init.data = &java_data;
362*1488St.nateldemoura@f5.com   java_init.shm_limit = app_conf->shm_limit;
363977Smax.romanov@gmail.com 
364977Smax.romanov@gmail.com   ctx = nxt_unit_init(&java_init);
365977Smax.romanov@gmail.com   if (nxt_slow_path(ctx == NULL)) {
366977Smax.romanov@gmail.com     nxt_alert(task, "nxt_unit_init() failed");
367977Smax.romanov@gmail.com     return NXT_ERROR;
368977Smax.romanov@gmail.com   }
369977Smax.romanov@gmail.com 
370977Smax.romanov@gmail.com   rc = nxt_unit_run(ctx);
371977Smax.romanov@gmail.com   if (nxt_slow_path(rc != NXT_UNIT_OK)) {
372977Smax.romanov@gmail.com     /* TODO report error */
373977Smax.romanov@gmail.com   }
374977Smax.romanov@gmail.com 
375*1488St.nateldemoura@f5.com   nxt_java_stopContext(env, java_data.ctx);
376977Smax.romanov@gmail.com 
377977Smax.romanov@gmail.com   if ((*env)->ExceptionCheck(env)) {
378977Smax.romanov@gmail.com     (*env)->ExceptionDescribe(env);
379977Smax.romanov@gmail.com   }
380977Smax.romanov@gmail.com 
3811157Smax.romanov@nginx.com   nxt_unit_done(ctx);
3821157Smax.romanov@nginx.com 
383977Smax.romanov@gmail.com   (*jvm)->DestroyJavaVM(jvm);
384977Smax.romanov@gmail.com 
385977Smax.romanov@gmail.com   exit(0);
386977Smax.romanov@gmail.com 
387977Smax.romanov@gmail.com   return NXT_OK;
388977Smax.romanov@gmail.com 
389977Smax.romanov@gmail.com env_failed:
390977Smax.romanov@gmail.com 
391977Smax.romanov@gmail.com   if ((*env)->ExceptionCheck(env)) {
392977Smax.romanov@gmail.com     (*env)->ExceptionDescribe(env);
393977Smax.romanov@gmail.com   }
394977Smax.romanov@gmail.com 
395977Smax.romanov@gmail.com   return NXT_ERROR;
396977Smax.romanov@gmail.com }
397977Smax.romanov@gmail.com 
398977Smax.romanov@gmail.com 
399977Smax.romanov@gmail.com static void
400977Smax.romanov@gmail.com nxt_java_request_handler(nxt_unit_request_info_t *req)
401977Smax.romanov@gmail.com {
402977Smax.romanov@gmail.com   JNIEnv          *env;
403977Smax.romanov@gmail.com   jobject         jreq, jresp;
404977Smax.romanov@gmail.com   nxt_java_data_t     *java_data;
405977Smax.romanov@gmail.com   nxt_java_request_data_t *data;
406977Smax.romanov@gmail.com 
407977Smax.romanov@gmail.com   java_data = req->unit->data;
408977Smax.romanov@gmail.com   env = java_data->env;
409977Smax.romanov@gmail.com   data = req->data;
410977Smax.romanov@gmail.com 
411977Smax.romanov@gmail.com   jreq = nxt_java_newRequest(env, java_data->ctx, req);
412977Smax.romanov@gmail.com   if (jreq == NULL) {
413977Smax.romanov@gmail.com     nxt_unit_req_alert(req, "failed to create Request instance");
414977Smax.romanov@gmail.com 
415977Smax.romanov@gmail.com     if ((*env)->ExceptionCheck(env)) {
416977Smax.romanov@gmail.com       (*env)->ExceptionDescribe(env);
417977Smax.romanov@gmail.com       (*env)->ExceptionClear(env);
418977Smax.romanov@gmail.com     }
419977Smax.romanov@gmail.com 
420977Smax.romanov@gmail.com     nxt_unit_request_done(req, NXT_UNIT_ERROR);
421977Smax.romanov@gmail.com     return;
422977Smax.romanov@gmail.com   }
423977Smax.romanov@gmail.com 
424977Smax.romanov@gmail.com   jresp = nxt_java_newResponse(env, req);
425977Smax.romanov@gmail.com   if (jresp == NULL) {
426977Smax.romanov@gmail.com     nxt_unit_req_alert(req, "failed to create Response instance");
427977Smax.romanov@gmail.com 
428977Smax.romanov@gmail.com     if ((*env)->ExceptionCheck(env)) {
429977Smax.romanov@gmail.com       (*env)->ExceptionDescribe(env);
430977Smax.romanov@gmail.com       (*env)->ExceptionClear(env);
431977Smax.romanov@gmail.com     }
432977Smax.romanov@gmail.com 
433977Smax.romanov@gmail.com     (*env)->DeleteLocalRef(env, jreq);
434977Smax.romanov@gmail.com 
435977Smax.romanov@gmail.com     nxt_unit_request_done(req, NXT_UNIT_ERROR);
436977Smax.romanov@gmail.com     return;
437977Smax.romanov@gmail.com   }
438977Smax.romanov@gmail.com 
439977Smax.romanov@gmail.com   data->header_size = 10 * 1024;
440977Smax.romanov@gmail.com   data->buf_size = 32 * 1024; /* from Jetty */
441977Smax.romanov@gmail.com   data->jreq = jreq;
442977Smax.romanov@gmail.com   data->jresp = jresp;
443977Smax.romanov@gmail.com   data->buf = NULL;
444977Smax.romanov@gmail.com 
445977Smax.romanov@gmail.com   nxt_unit_request_group_dup_fields(req);
446977Smax.romanov@gmail.com 
447977Smax.romanov@gmail.com   nxt_java_service(env, java_data->ctx, jreq, jresp);
448977Smax.romanov@gmail.com 
449977Smax.romanov@gmail.com   if ((*env)->ExceptionCheck(env)) {
450977Smax.romanov@gmail.com     (*env)->ExceptionDescribe(env);
451977Smax.romanov@gmail.com     (*env)->ExceptionClear(env);
452977Smax.romanov@gmail.com   }
453977Smax.romanov@gmail.com 
454977Smax.romanov@gmail.com   if (!nxt_unit_response_is_init(req)) {
455977Smax.romanov@gmail.com     nxt_unit_response_init(req, 200, 0, 0);
456977Smax.romanov@gmail.com   }
457977Smax.romanov@gmail.com 
458977Smax.romanov@gmail.com   if (!nxt_unit_response_is_sent(req)) {
459977Smax.romanov@gmail.com     nxt_unit_response_send(req);
460977Smax.romanov@gmail.com   }
461977Smax.romanov@gmail.com 
462977Smax.romanov@gmail.com   if (data->buf != NULL) {
463977Smax.romanov@gmail.com     nxt_unit_buf_send(data->buf);
464977Smax.romanov@gmail.com 
465977Smax.romanov@gmail.com     data->buf = NULL;
466977Smax.romanov@gmail.com   }
467977Smax.romanov@gmail.com 
4681157Smax.romanov@nginx.com   if (nxt_unit_response_is_websocket(req)) {
4691157Smax.romanov@nginx.com     data->jreq = (*env)->NewGlobalRef(env, jreq);
4701157Smax.romanov@nginx.com     data->jresp = (*env)->NewGlobalRef(env, jresp);
4711157Smax.romanov@nginx.com 
4721157Smax.romanov@nginx.com   } else {
4731157Smax.romanov@nginx.com     nxt_unit_request_done(req, NXT_UNIT_OK);
4741157Smax.romanov@nginx.com   }
4751157Smax.romanov@nginx.com 
476977Smax.romanov@gmail.com   (*env)->DeleteLocalRef(env, jresp);
477977Smax.romanov@gmail.com   (*env)->DeleteLocalRef(env, jreq);
4781157Smax.romanov@nginx.com }
4791157Smax.romanov@nginx.com 
4801157Smax.romanov@nginx.com 
4811157Smax.romanov@nginx.com static void
4821157Smax.romanov@nginx.com nxt_java_websocket_handler(nxt_unit_websocket_frame_t *ws)
4831157Smax.romanov@nginx.com {
4841157Smax.romanov@nginx.com   void           *b;
4851157Smax.romanov@nginx.com   JNIEnv          *env;
4861157Smax.romanov@nginx.com   jobject         jbuf;
4871157Smax.romanov@nginx.com   nxt_java_data_t     *java_data;
4881157Smax.romanov@nginx.com   nxt_java_request_data_t *data;
4891157Smax.romanov@nginx.com 
4901157Smax.romanov@nginx.com   java_data = ws->req->unit->data;
4911157Smax.romanov@nginx.com   env = java_data->env;
4921157Smax.romanov@nginx.com   data = ws->req->data;
4931157Smax.romanov@nginx.com 
4941157Smax.romanov@nginx.com   b = malloc(ws->payload_len);
4951157Smax.romanov@nginx.com   if (b != NULL) {
4961157Smax.romanov@nginx.com     nxt_unit_websocket_read(ws, b, ws->payload_len);
4971157Smax.romanov@nginx.com 
4981157Smax.romanov@nginx.com     jbuf = (*env)->NewDirectByteBuffer(env, b, ws->payload_len);
4991157Smax.romanov@nginx.com     if (jbuf != NULL) {
5001157Smax.romanov@nginx.com       nxt_java_Request_websocket(env, data->jreq, jbuf,
5011157Smax.romanov@nginx.com                     ws->header->opcode, ws->header->fin);
5021157Smax.romanov@nginx.com 
5031157Smax.romanov@nginx.com       if ((*env)->ExceptionCheck(env)) {
5041157Smax.romanov@nginx.com         (*env)->ExceptionDescribe(env);
5051157Smax.romanov@nginx.com         (*env)->ExceptionClear(env);
5061157Smax.romanov@nginx.com       }
5071157Smax.romanov@nginx.com 
5081157Smax.romanov@nginx.com       (*env)->DeleteLocalRef(env, jbuf);
5091157Smax.romanov@nginx.com     }
5101157Smax.romanov@nginx.com 
5111157Smax.romanov@nginx.com     free(b);
5121157Smax.romanov@nginx.com   }
5131157Smax.romanov@nginx.com 
5141157Smax.romanov@nginx.com   nxt_unit_websocket_done(ws);
5151157Smax.romanov@nginx.com }
5161157Smax.romanov@nginx.com 
5171157Smax.romanov@nginx.com 
5181157Smax.romanov@nginx.com static void
5191157Smax.romanov@nginx.com nxt_java_close_handler(nxt_unit_request_info_t *req)
5201157Smax.romanov@nginx.com {
5211157Smax.romanov@nginx.com   JNIEnv          *env;
5221157Smax.romanov@nginx.com   nxt_java_data_t     *java_data;
5231157Smax.romanov@nginx.com   nxt_java_request_data_t *data;
5241157Smax.romanov@nginx.com 
5251157Smax.romanov@nginx.com   java_data = req->unit->data;
5261157Smax.romanov@nginx.com   env = java_data->env;
5271157Smax.romanov@nginx.com   data = req->data;
5281157Smax.romanov@nginx.com 
5291157Smax.romanov@nginx.com   nxt_java_Request_close(env, data->jreq);
5301157Smax.romanov@nginx.com 
5311157Smax.romanov@nginx.com   (*env)->DeleteGlobalRef(env, data->jresp);
5321157Smax.romanov@nginx.com   (*env)->DeleteGlobalRef(env, data->jreq);
533977Smax.romanov@gmail.com 
534977Smax.romanov@gmail.com   nxt_unit_request_done(req, NXT_UNIT_OK);
535977Smax.romanov@gmail.com }
536977Smax.romanov@gmail.com 
537