xref: /unit/src/nxt_conf_validation.c (revision 804:fe8d2dea28dd)
1 
2 /*
3  * Copyright (C) Valentin V. Bartenev
4  * Copyright (C) NGINX, Inc.
5  */
6 
7 #include <nxt_main.h>
8 #include <nxt_conf.h>
9 #include <nxt_cert.h>
10 #include <nxt_router.h>
11 
12 
13 typedef enum {
14   NXT_CONF_VLDT_NULL  = 1 << NXT_CONF_NULL,
15   NXT_CONF_VLDT_BOOLEAN = 1 << NXT_CONF_BOOLEAN,
16   NXT_CONF_VLDT_INTEGER = 1 << NXT_CONF_INTEGER,
17   NXT_CONF_VLDT_NUMBER = 1 << NXT_CONF_NUMBER,
18   NXT_CONF_VLDT_STRING = 1 << NXT_CONF_STRING,
19   NXT_CONF_VLDT_ARRAY  = 1 << NXT_CONF_ARRAY,
20   NXT_CONF_VLDT_OBJECT = 1 << NXT_CONF_OBJECT,
21 } nxt_conf_vldt_type_t;
22 
23 
24 typedef struct {
25   nxt_str_t       name;
26   nxt_conf_vldt_type_t type;
27   nxt_int_t       (*validator)(nxt_conf_validation_t *vldt,
28                     nxt_conf_value_t *value, void *data);
29   void         *data;
30 } nxt_conf_vldt_object_t;
31 
32 
33 #define NXT_CONF_VLDT_NEXT(f) { nxt_null_string, 0, NULL, (f) }
34 #define NXT_CONF_VLDT_END   { nxt_null_string, 0, NULL, NULL }
35 
36 
37 typedef nxt_int_t (*nxt_conf_vldt_member_t)(nxt_conf_validation_t *vldt,
38                       nxt_str_t *name,
39                       nxt_conf_value_t *value);
40 typedef nxt_int_t (*nxt_conf_vldt_element_t)(nxt_conf_validation_t *vldt,
41                        nxt_conf_value_t *value);
42 typedef nxt_int_t (*nxt_conf_vldt_system_t)(nxt_conf_validation_t *vldt,
43                       char *name);
44 
45 
46 static nxt_int_t nxt_conf_vldt_type(nxt_conf_validation_t *vldt,
47   nxt_str_t *name, nxt_conf_value_t *value, nxt_conf_vldt_type_t type);
48 static nxt_int_t nxt_conf_vldt_error(nxt_conf_validation_t *vldt,
49   const char *fmt, ...);
50 
51 static nxt_int_t nxt_conf_vldt_listener(nxt_conf_validation_t *vldt,
52   nxt_str_t *name, nxt_conf_value_t *value);
53 #if (NXT_TLS)
54 static nxt_int_t nxt_conf_vldt_certificate(nxt_conf_validation_t *vldt,
55   nxt_conf_value_t *value, void *data);
56 #endif
57 static nxt_int_t nxt_conf_vldt_app_name(nxt_conf_validation_t *vldt,
58   nxt_conf_value_t *value, void *data);
59 static nxt_int_t nxt_conf_vldt_app(nxt_conf_validation_t *vldt,
60   nxt_str_t *name, nxt_conf_value_t *value);
61 static nxt_int_t nxt_conf_vldt_object(nxt_conf_validation_t *vldt,
62   nxt_conf_value_t *value, void *data);
63 static nxt_int_t nxt_conf_vldt_processes(nxt_conf_validation_t *vldt,
64   nxt_conf_value_t *value, void *data);
65 static nxt_int_t nxt_conf_vldt_object_iterator(nxt_conf_validation_t *vldt,
66   nxt_conf_value_t *value, void *data);
67 static nxt_int_t nxt_conf_vldt_array_iterator(nxt_conf_validation_t *vldt,
68   nxt_conf_value_t *value, void *data);
69 static nxt_int_t nxt_conf_vldt_system(nxt_conf_validation_t *vldt,
70   nxt_conf_value_t *value, void *data);
71 static nxt_int_t nxt_conf_vldt_user(nxt_conf_validation_t *vldt, char *name);
72 static nxt_int_t nxt_conf_vldt_group(nxt_conf_validation_t *vldt, char *name);
73 static nxt_int_t nxt_conf_vldt_environment(nxt_conf_validation_t *vldt,
74   nxt_str_t *name, nxt_conf_value_t *value);
75 static nxt_int_t nxt_conf_vldt_argument(nxt_conf_validation_t *vldt,
76   nxt_conf_value_t *value);
77 static nxt_int_t nxt_conf_vldt_php_option(nxt_conf_validation_t *vldt,
78   nxt_str_t *name, nxt_conf_value_t *value);
79 
80 
81 static nxt_conf_vldt_object_t nxt_conf_vldt_http_members[] = {
82   { nxt_string("header_read_timeout"),
83    NXT_CONF_VLDT_INTEGER,
84    NULL,
85    NULL },
86 
87   { nxt_string("body_read_timeout"),
88    NXT_CONF_VLDT_INTEGER,
89    NULL,
90    NULL },
91 
92   { nxt_string("send_timeout"),
93    NXT_CONF_VLDT_INTEGER,
94    NULL,
95    NULL },
96 
97   { nxt_string("idle_timeout"),
98    NXT_CONF_VLDT_INTEGER,
99    NULL,
100    NULL },
101 
102   { nxt_string("max_body_size"),
103    NXT_CONF_VLDT_INTEGER,
104    NULL,
105    NULL },
106 
107   NXT_CONF_VLDT_END
108 };
109 
110 
111 static nxt_conf_vldt_object_t nxt_conf_vldt_setting_members[] = {
112   { nxt_string("http"),
113    NXT_CONF_VLDT_OBJECT,
114    &nxt_conf_vldt_object,
115    (void *) &nxt_conf_vldt_http_members },
116 
117   NXT_CONF_VLDT_END
118 };
119 
120 
121 static nxt_conf_vldt_object_t nxt_conf_vldt_root_members[] = {
122   { nxt_string("settings"),
123    NXT_CONF_VLDT_OBJECT,
124    &nxt_conf_vldt_object,
125    (void *) &nxt_conf_vldt_setting_members },
126 
127   { nxt_string("listeners"),
128    NXT_CONF_VLDT_OBJECT,
129    &nxt_conf_vldt_object_iterator,
130    (void *) &nxt_conf_vldt_listener },
131 
132   { nxt_string("applications"),
133    NXT_CONF_VLDT_OBJECT,
134    &nxt_conf_vldt_object_iterator,
135    (void *) &nxt_conf_vldt_app },
136 
137   { nxt_string("access_log"),
138    NXT_CONF_VLDT_STRING,
139    NULL,
140    NULL },
141 
142   NXT_CONF_VLDT_END
143 };
144 
145 
146 #if (NXT_TLS)
147 
148 static nxt_conf_vldt_object_t nxt_conf_vldt_tls_members[] = {
149   { nxt_string("certificate"),
150    NXT_CONF_VLDT_STRING,
151    &nxt_conf_vldt_certificate,
152    NULL },
153 
154   NXT_CONF_VLDT_END
155 };
156 
157 #endif
158 
159 
160 static nxt_conf_vldt_object_t nxt_conf_vldt_listener_members[] = {
161   { nxt_string("application"),
162    NXT_CONF_VLDT_STRING,
163    &nxt_conf_vldt_app_name,
164    NULL },
165 
166 #if (NXT_TLS)
167 
168   { nxt_string("tls"),
169    NXT_CONF_VLDT_OBJECT,
170    &nxt_conf_vldt_object,
171    (void *) &nxt_conf_vldt_tls_members },
172 
173 #endif
174 
175   NXT_CONF_VLDT_END
176 };
177 
178 
179 static nxt_conf_vldt_object_t nxt_conf_vldt_app_limits_members[] = {
180   { nxt_string("timeout"),
181    NXT_CONF_VLDT_INTEGER,
182    NULL,
183    NULL },
184 
185   { nxt_string("reschedule_timeout"),
186    NXT_CONF_VLDT_INTEGER,
187    NULL,
188    NULL },
189 
190   { nxt_string("requests"),
191    NXT_CONF_VLDT_INTEGER,
192    NULL,
193    NULL },
194 
195   NXT_CONF_VLDT_END
196 };
197 
198 
199 static nxt_conf_vldt_object_t nxt_conf_vldt_app_processes_members[] = {
200   { nxt_string("spare"),
201    NXT_CONF_VLDT_INTEGER,
202    NULL,
203    NULL },
204 
205   { nxt_string("max"),
206    NXT_CONF_VLDT_INTEGER,
207    NULL,
208    NULL },
209 
210   { nxt_string("idle_timeout"),
211    NXT_CONF_VLDT_INTEGER,
212    NULL,
213    NULL },
214 
215   NXT_CONF_VLDT_END
216 };
217 
218 
219 static nxt_conf_vldt_object_t nxt_conf_vldt_common_members[] = {
220   { nxt_string("type"),
221    NXT_CONF_VLDT_STRING,
222    NULL,
223    NULL },
224 
225   { nxt_string("limits"),
226    NXT_CONF_VLDT_OBJECT,
227    &nxt_conf_vldt_object,
228    (void *) &nxt_conf_vldt_app_limits_members },
229 
230   { nxt_string("processes"),
231    NXT_CONF_VLDT_INTEGER | NXT_CONF_VLDT_OBJECT,
232    &nxt_conf_vldt_processes,
233    (void *) &nxt_conf_vldt_app_processes_members },
234 
235   { nxt_string("user"),
236    NXT_CONF_VLDT_STRING,
237    nxt_conf_vldt_system,
238    (void *) &nxt_conf_vldt_user },
239 
240   { nxt_string("group"),
241    NXT_CONF_VLDT_STRING,
242    nxt_conf_vldt_system,
243    (void *) &nxt_conf_vldt_group },
244 
245   { nxt_string("working_directory"),
246    NXT_CONF_VLDT_STRING,
247    NULL,
248    NULL },
249 
250   { nxt_string("environment"),
251    NXT_CONF_VLDT_OBJECT,
252    &nxt_conf_vldt_object_iterator,
253    (void *) &nxt_conf_vldt_environment },
254 
255   NXT_CONF_VLDT_END
256 };
257 
258 
259 static nxt_conf_vldt_object_t nxt_conf_vldt_external_members[] = {
260   { nxt_string("executable"),
261    NXT_CONF_VLDT_STRING,
262    NULL,
263    NULL },
264 
265   { nxt_string("arguments"),
266    NXT_CONF_VLDT_ARRAY,
267    &nxt_conf_vldt_array_iterator,
268    (void *) &nxt_conf_vldt_argument },
269 
270   NXT_CONF_VLDT_NEXT(&nxt_conf_vldt_common_members)
271 };
272 
273 
274 static nxt_conf_vldt_object_t nxt_conf_vldt_python_members[] = {
275   { nxt_string("home"),
276    NXT_CONF_VLDT_STRING,
277    NULL,
278    NULL },
279 
280   { nxt_string("path"),
281    NXT_CONF_VLDT_STRING,
282    NULL,
283    NULL },
284 
285   { nxt_string("module"),
286    NXT_CONF_VLDT_STRING,
287    NULL,
288    NULL },
289 
290   NXT_CONF_VLDT_NEXT(&nxt_conf_vldt_common_members)
291 };
292 
293 
294 static nxt_conf_vldt_object_t nxt_conf_vldt_php_options_members[] = {
295   { nxt_string("file"),
296    NXT_CONF_VLDT_STRING,
297    NULL,
298    NULL },
299 
300   { nxt_string("admin"),
301    NXT_CONF_VLDT_OBJECT,
302    &nxt_conf_vldt_object_iterator,
303    (void *) &nxt_conf_vldt_php_option },
304 
305   { nxt_string("user"),
306    NXT_CONF_VLDT_OBJECT,
307    &nxt_conf_vldt_object_iterator,
308    (void *) &nxt_conf_vldt_php_option },
309 
310   NXT_CONF_VLDT_END
311 };
312 
313 
314 static nxt_conf_vldt_object_t nxt_conf_vldt_php_members[] = {
315   { nxt_string("root"),
316    NXT_CONF_VLDT_STRING,
317    NULL,
318    NULL },
319 
320   { nxt_string("script"),
321    NXT_CONF_VLDT_STRING,
322    NULL,
323    NULL },
324 
325   { nxt_string("index"),
326    NXT_CONF_VLDT_STRING,
327    NULL,
328    NULL },
329 
330   { nxt_string("options"),
331    NXT_CONF_VLDT_OBJECT,
332    &nxt_conf_vldt_object,
333    (void *) &nxt_conf_vldt_php_options_members },
334 
335   NXT_CONF_VLDT_NEXT(&nxt_conf_vldt_common_members)
336 };
337 
338 
339 static nxt_conf_vldt_object_t nxt_conf_vldt_perl_members[] = {
340   { nxt_string("script"),
341    NXT_CONF_VLDT_STRING,
342    NULL,
343    NULL },
344 
345   NXT_CONF_VLDT_NEXT(&nxt_conf_vldt_common_members)
346 };
347 
348 
349 static nxt_conf_vldt_object_t nxt_conf_vldt_ruby_members[] = {
350   { nxt_string("script"),
351    NXT_CONF_VLDT_STRING,
352    NULL,
353    NULL },
354 
355   NXT_CONF_VLDT_NEXT(&nxt_conf_vldt_common_members)
356 };
357 
358 
359 nxt_int_t
360 nxt_conf_validate(nxt_conf_validation_t *vldt)
361 {
362   nxt_int_t ret;
363 
364   ret = nxt_conf_vldt_type(vldt, NULL, vldt->conf, NXT_CONF_VLDT_OBJECT);
365 
366   if (ret != NXT_OK) {
367     return ret;
368   }
369 
370   return nxt_conf_vldt_object(vldt, vldt->conf, nxt_conf_vldt_root_members);
371 }
372 
373 
374 #define NXT_CONF_VLDT_ANY_TYPE                        \
375   "either a null, a boolean, an integer, "                 \
376   "a number, a string, an array, or an object"
377 
378 
379 static nxt_int_t
380 nxt_conf_vldt_type(nxt_conf_validation_t *vldt, nxt_str_t *name,
381   nxt_conf_value_t *value, nxt_conf_vldt_type_t type)
382 {
383   u_char   *p;
384   nxt_str_t  expected;
385   nxt_bool_t serial;
386   nxt_uint_t value_type, n, t;
387   u_char   buf[nxt_length(NXT_CONF_VLDT_ANY_TYPE)];
388 
389   static nxt_str_t type_name[] = {
390     nxt_string("a null"),
391     nxt_string("a boolean"),
392     nxt_string("an integer"),
393     nxt_string("a number"),
394     nxt_string("a string"),
395     nxt_string("an array"),
396     nxt_string("an object"),
397   };
398 
399   value_type = nxt_conf_type(value);
400 
401   if ((1 << value_type) & type) {
402     return NXT_OK;
403   }
404 
405   p = buf;
406 
407   n = nxt_popcount(type);
408 
409   if (n > 1) {
410     p = nxt_cpymem(p, "either ", 7);
411   }
412 
413   serial = (n > 2);
414 
415   for ( ;; ) {
416     t = __builtin_ffs(type) - 1;
417 
418     p = nxt_cpymem(p, type_name[t].start, type_name[t].length);
419 
420     n--;
421 
422     if (n == 0) {
423       break;
424     }
425 
426     if (n > 1 || serial) {
427       *p++ = ',';
428     }
429 
430     if (n == 1) {
431       p = nxt_cpymem(p, " or", 3);
432     }
433 
434     *p++ = ' ';
435 
436     type = type & ~(1 << t);
437   }
438 
439   expected.length = p - buf;
440   expected.start = buf;
441 
442   if (name == NULL) {
443     return nxt_conf_vldt_error(vldt,
444                   "The configuration must be %V, but not %V.",
445                   &expected, &type_name[value_type]);
446   }
447 
448   return nxt_conf_vldt_error(vldt,
449                 "The \"%V\" value must be %V, but not %V.",
450                 name, &expected, &type_name[value_type]);
451 }
452 
453 
454 static nxt_int_t
455 nxt_conf_vldt_error(nxt_conf_validation_t *vldt, const char *fmt, ...)
456 {
457   u_char  *p, *end;
458   size_t  size;
459   va_list args;
460   u_char  error[NXT_MAX_ERROR_STR];
461 
462   va_start(args, fmt);
463   end = nxt_vsprintf(error, error + NXT_MAX_ERROR_STR, fmt, args);
464   va_end(args);
465 
466   size = end - error;
467 
468   p = nxt_mp_nget(vldt->pool, size);
469   if (p == NULL) {
470     return NXT_ERROR;
471   }
472 
473   nxt_memcpy(p, error, size);
474 
475   vldt->error.length = size;
476   vldt->error.start = p;
477 
478   return NXT_DECLINED;
479 }
480 
481 
482 static nxt_int_t
483 nxt_conf_vldt_listener(nxt_conf_validation_t *vldt, nxt_str_t *name,
484   nxt_conf_value_t *value)
485 {
486   nxt_int_t ret;
487 
488   ret = nxt_conf_vldt_type(vldt, name, value, NXT_CONF_VLDT_OBJECT);
489 
490   if (ret != NXT_OK) {
491     return ret;
492   }
493 
494   return nxt_conf_vldt_object(vldt, value, nxt_conf_vldt_listener_members);
495 }
496 
497 
498 #if (NXT_TLS)
499 
500 static nxt_int_t
501 nxt_conf_vldt_certificate(nxt_conf_validation_t *vldt, nxt_conf_value_t *value,
502   void *data)
503 {
504   nxt_str_t     name;
505   nxt_conf_value_t *cert;
506 
507   nxt_conf_get_string(value, &name);
508 
509   cert = nxt_cert_info_get(&name);
510 
511   if (cert == NULL) {
512     return nxt_conf_vldt_error(vldt, "Certificate \"%V\" is not found.",
513                   &name);
514   }
515 
516   return NXT_OK;
517 }
518 
519 #endif
520 
521 
522 static nxt_int_t
523 nxt_conf_vldt_app_name(nxt_conf_validation_t *vldt, nxt_conf_value_t *value,
524   void *data)
525 {
526   nxt_str_t     name;
527   nxt_conf_value_t *apps, *app;
528 
529   static nxt_str_t apps_str = nxt_string("applications");
530 
531   nxt_conf_get_string(value, &name);
532 
533   apps = nxt_conf_get_object_member(vldt->conf, &apps_str, NULL);
534 
535   if (nxt_slow_path(apps == NULL)) {
536     goto error;
537   }
538 
539   app = nxt_conf_get_object_member(apps, &name, NULL);
540 
541   if (nxt_slow_path(app == NULL)) {
542     goto error;
543   }
544 
545   return NXT_OK;
546 
547 error:
548 
549   return nxt_conf_vldt_error(vldt, "Listening socket is assigned for "
550                    "a non existing application \"%V\".",
551                    &name);
552 }
553 
554 
555 static nxt_int_t
556 nxt_conf_vldt_app(nxt_conf_validation_t *vldt, nxt_str_t *name,
557   nxt_conf_value_t *value)
558 {
559   nxt_int_t       ret;
560   nxt_str_t       type;
561   nxt_thread_t      *thread;
562   nxt_conf_value_t    *type_value;
563   nxt_app_lang_module_t *lang;
564 
565   static nxt_str_t type_str = nxt_string("type");
566 
567   static void *members[] = {
568     nxt_conf_vldt_external_members,
569     nxt_conf_vldt_python_members,
570     nxt_conf_vldt_php_members,
571     nxt_conf_vldt_perl_members,
572     nxt_conf_vldt_ruby_members,
573   };
574 
575   ret = nxt_conf_vldt_type(vldt, name, value, NXT_CONF_VLDT_OBJECT);
576 
577   if (ret != NXT_OK) {
578     return ret;
579   }
580 
581   type_value = nxt_conf_get_object_member(value, &type_str, NULL);
582 
583   if (type_value == NULL) {
584     return nxt_conf_vldt_error(vldt,
585               "Application must have the \"type\" property set.");
586   }
587 
588   ret = nxt_conf_vldt_type(vldt, &type_str, type_value, NXT_CONF_VLDT_STRING);
589 
590   if (ret != NXT_OK) {
591     return ret;
592   }
593 
594   nxt_conf_get_string(type_value, &type);
595 
596   thread = nxt_thread();
597 
598   lang = nxt_app_lang_module(thread->runtime, &type);
599   if (lang == NULL) {
600     return nxt_conf_vldt_error(vldt,
601                   "The module to run \"%V\" is not found "
602                   "among the available application modules.",
603                   &type);
604   }
605 
606   return nxt_conf_vldt_object(vldt, value, members[lang->type]);
607 }
608 
609 
610 static nxt_int_t
611 nxt_conf_vldt_object(nxt_conf_validation_t *vldt, nxt_conf_value_t *value,
612   void *data)
613 {
614   uint32_t        index;
615   nxt_int_t        ret;
616   nxt_str_t        name;
617   nxt_conf_value_t    *member;
618   nxt_conf_vldt_object_t *vals;
619 
620   index = 0;
621 
622   for ( ;; ) {
623     member = nxt_conf_next_object_member(value, &name, &index);
624 
625     if (member == NULL) {
626       return NXT_OK;
627     }
628 
629     vals = data;
630 
631     for ( ;; ) {
632       if (vals->name.length == 0) {
633 
634         if (vals->data != NULL) {
635           vals = vals->data;
636           continue;
637         }
638 
639         return nxt_conf_vldt_error(vldt, "Unknown parameter \"%V\".",
640                       &name);
641       }
642 
643       if (!nxt_strstr_eq(&vals->name, &name)) {
644         vals++;
645         continue;
646       }
647 
648       ret = nxt_conf_vldt_type(vldt, &name, member, vals->type);
649 
650       if (ret != NXT_OK) {
651         return ret;
652       }
653 
654       if (vals->validator != NULL) {
655         ret = vals->validator(vldt, member, vals->data);
656 
657         if (ret != NXT_OK) {
658           return ret;
659         }
660       }
661 
662       break;
663     }
664   }
665 }
666 
667 
668 typedef struct {
669   int64_t spare;
670   int64_t max;
671   int64_t idle_timeout;
672 } nxt_conf_vldt_processes_conf_t;
673 
674 
675 static nxt_conf_map_t nxt_conf_vldt_processes_conf_map[] = {
676   {
677     nxt_string("spare"),
678     NXT_CONF_MAP_INT64,
679     offsetof(nxt_conf_vldt_processes_conf_t, spare),
680   },
681 
682   {
683     nxt_string("max"),
684     NXT_CONF_MAP_INT64,
685     offsetof(nxt_conf_vldt_processes_conf_t, max),
686   },
687 
688   {
689     nxt_string("idle_timeout"),
690     NXT_CONF_MAP_INT64,
691     offsetof(nxt_conf_vldt_processes_conf_t, idle_timeout),
692   },
693 };
694 
695 
696 static nxt_int_t
697 nxt_conf_vldt_processes(nxt_conf_validation_t *vldt, nxt_conf_value_t *value,
698   void *data)
699 {
700   int64_t             int_value;
701   nxt_int_t            ret;
702   nxt_conf_vldt_processes_conf_t proc;
703 
704   if (nxt_conf_type(value) == NXT_CONF_INTEGER) {
705     int_value = nxt_conf_get_integer(value);
706 
707     if (int_value < 1) {
708       return nxt_conf_vldt_error(vldt, "The \"processes\" number must be "
709                     "equal to or greater than 1.");
710     }
711 
712     if (int_value > NXT_INT32_T_MAX) {
713       return nxt_conf_vldt_error(vldt, "The \"processes\" number must "
714                     "not exceed %d.", NXT_INT32_T_MAX);
715     }
716 
717     return NXT_OK;
718   }
719 
720   ret = nxt_conf_vldt_object(vldt, value, data);
721   if (ret != NXT_OK) {
722     return ret;
723   }
724 
725   proc.spare = 0;
726   proc.max = 1;
727   proc.idle_timeout = 15;
728 
729   ret = nxt_conf_map_object(vldt->pool, value,
730                nxt_conf_vldt_processes_conf_map,
731                nxt_nitems(nxt_conf_vldt_processes_conf_map),
732                &proc);
733   if (ret != NXT_OK) {
734     return ret;
735   }
736 
737   if (proc.spare < 0) {
738     return nxt_conf_vldt_error(vldt, "The \"spare\" number must not be "
739                   "negative.");
740   }
741 
742   if (proc.spare > NXT_INT32_T_MAX) {
743     return nxt_conf_vldt_error(vldt, "The \"spare\" number must not "
744                   "exceed %d.", NXT_INT32_T_MAX);
745   }
746 
747   if (proc.max < 1) {
748     return nxt_conf_vldt_error(vldt, "The \"max\" number must be equal "
749                   "to or greater than 1.");
750   }
751 
752   if (proc.max > NXT_INT32_T_MAX) {
753     return nxt_conf_vldt_error(vldt, "The \"max\" number must not "
754                   "exceed %d.", NXT_INT32_T_MAX);
755   }
756 
757   if (proc.max < proc.spare) {
758     return nxt_conf_vldt_error(vldt, "The \"spare\" number must be "
759                   "less than or equal to \"max\".");
760   }
761 
762   if (proc.idle_timeout < 0) {
763     return nxt_conf_vldt_error(vldt, "The \"idle_timeout\" number must not "
764                   "be negative.");
765   }
766 
767   if (proc.idle_timeout > NXT_INT32_T_MAX / 1000) {
768     return nxt_conf_vldt_error(vldt, "The \"idle_timeout\" number must not "
769                   "exceed %d.", NXT_INT32_T_MAX / 1000);
770   }
771 
772   return NXT_OK;
773 }
774 
775 
776 static nxt_int_t
777 nxt_conf_vldt_object_iterator(nxt_conf_validation_t *vldt,
778   nxt_conf_value_t *value, void *data)
779 {
780   uint32_t        index;
781   nxt_int_t        ret;
782   nxt_str_t        name;
783   nxt_conf_value_t    *member;
784   nxt_conf_vldt_member_t validator;
785 
786   validator = (nxt_conf_vldt_member_t) data;
787   index = 0;
788 
789   for ( ;; ) {
790     member = nxt_conf_next_object_member(value, &name, &index);
791 
792     if (member == NULL) {
793       return NXT_OK;
794     }
795 
796     ret = validator(vldt, &name, member);
797 
798     if (ret != NXT_OK) {
799       return ret;
800     }
801   }
802 }
803 
804 
805 static nxt_int_t
806 nxt_conf_vldt_array_iterator(nxt_conf_validation_t *vldt,
807   nxt_conf_value_t *value, void *data)
808 {
809   uint32_t         index;
810   nxt_int_t        ret;
811   nxt_conf_value_t     *element;
812   nxt_conf_vldt_element_t validator;
813 
814   validator = (nxt_conf_vldt_element_t) data;
815 
816   for (index = 0; /* void */ ; index++) {
817     element = nxt_conf_get_array_element(value, index);
818 
819     if (element == NULL) {
820       return NXT_OK;
821     }
822 
823     ret = validator(vldt, element);
824 
825     if (ret != NXT_OK) {
826       return ret;
827     }
828   }
829 }
830 
831 
832 static nxt_int_t
833 nxt_conf_vldt_system(nxt_conf_validation_t *vldt, nxt_conf_value_t *value,
834   void *data)
835 {
836   size_t         length;
837   nxt_str_t        name;
838   nxt_conf_vldt_system_t validator;
839   char          string[32];
840 
841   /* The cast is required by Sun C. */
842   validator = (nxt_conf_vldt_system_t) data;
843 
844   nxt_conf_get_string(value, &name);
845 
846   length = name.length + 1;
847   length = nxt_min(length, sizeof(string));
848 
849   nxt_cpystrn((u_char *) string, name.start, length);
850 
851   return validator(vldt, string);
852 }
853 
854 
855 static nxt_int_t
856 nxt_conf_vldt_user(nxt_conf_validation_t *vldt, char *user)
857 {
858   struct passwd *pwd;
859 
860   nxt_errno = 0;
861 
862   pwd = getpwnam(user);
863 
864   if (pwd != NULL) {
865     return NXT_OK;
866   }
867 
868   if (nxt_errno == 0) {
869     return nxt_conf_vldt_error(vldt, "User \"%s\" is not found.", user);
870   }
871 
872   return NXT_ERROR;
873 }
874 
875 
876 static nxt_int_t
877 nxt_conf_vldt_group(nxt_conf_validation_t *vldt, char *group)
878 {
879   struct group *grp;
880 
881   nxt_errno = 0;
882 
883   grp = getgrnam(group);
884 
885   if (grp != NULL) {
886     return NXT_OK;
887   }
888 
889   if (nxt_errno == 0) {
890     return nxt_conf_vldt_error(vldt, "Group \"%s\" is not found.", group);
891   }
892 
893   return NXT_ERROR;
894 }
895 
896 
897 static nxt_int_t
898 nxt_conf_vldt_environment(nxt_conf_validation_t *vldt, nxt_str_t *name,
899   nxt_conf_value_t *value)
900 {
901   nxt_str_t str;
902 
903   if (name->length == 0) {
904     return nxt_conf_vldt_error(vldt,
905                   "The environment name must not be empty.");
906   }
907 
908   if (nxt_memchr(name->start, '\0', name->length) != NULL) {
909     return nxt_conf_vldt_error(vldt, "The environment name must not "
910                   "contain null character.");
911   }
912 
913   if (nxt_memchr(name->start, '=', name->length) != NULL) {
914     return nxt_conf_vldt_error(vldt, "The environment name must not "
915                   "contain '=' character.");
916   }
917 
918   if (nxt_conf_type(value) != NXT_CONF_STRING) {
919     return nxt_conf_vldt_error(vldt, "The \"%V\" environment value must be "
920                   "a string.", name);
921   }
922 
923   nxt_conf_get_string(value, &str);
924 
925   if (nxt_memchr(str.start, '\0', str.length) != NULL) {
926     return nxt_conf_vldt_error(vldt, "The \"%V\" environment value must "
927                   "not contain null character.", name);
928   }
929 
930   return NXT_OK;
931 }
932 
933 
934 static nxt_int_t
935 nxt_conf_vldt_argument(nxt_conf_validation_t *vldt, nxt_conf_value_t *value)
936 {
937   nxt_str_t str;
938 
939   if (nxt_conf_type(value) != NXT_CONF_STRING) {
940     return nxt_conf_vldt_error(vldt, "The \"arguments\" array "
941                   "must contain only string values.");
942   }
943 
944   nxt_conf_get_string(value, &str);
945 
946   if (nxt_memchr(str.start, '\0', str.length) != NULL) {
947     return nxt_conf_vldt_error(vldt, "The \"arguments\" array must not "
948                   "contain strings with null character.");
949   }
950 
951   return NXT_OK;
952 }
953 
954 
955 static nxt_int_t
956 nxt_conf_vldt_php_option(nxt_conf_validation_t *vldt, nxt_str_t *name,
957   nxt_conf_value_t *value)
958 {
959   if (name->length == 0) {
960     return nxt_conf_vldt_error(vldt,
961                   "The PHP option name must not be empty.");
962   }
963 
964   if (nxt_conf_type(value) != NXT_CONF_STRING) {
965     return nxt_conf_vldt_error(vldt, "The \"%V\" PHP option must be "
966                   "a string.", name);
967   }
968 
969   return NXT_OK;
970 }
971