pytest.ini (1654:fc7d0578e124) pytest.ini (1679:a8f3007c9756)
1[pytest]
1[pytest]
2addopts = -vvv -s --detailed --print_log
2addopts = -vvv -s --print_log
3python_functions = test_*
3python_functions = test_*