nxt_gnutls.c (564:762f8c976ead) nxt_gnutls.c (2078:0996dd223cdd)
1
2/*
3 * Copyright (C) Igor Sysoev
4 * Copyright (C) NGINX, Inc.
5 */
6
7#include <nxt_main.h>
8#include <gnutls/gnutls.h>

--- 694 unchanged lines hidden (view full) ---

703nxt_gnutls_log_error_level(nxt_event_conn_t *c, ssize_t err)
704{
705 nxt_gnutls_conn_t *ssltls;
706
707 switch (err) {
708
709 case GNUTLS_E_UNKNOWN_CIPHER_SUITE: /* -21 */
710
1
2/*
3 * Copyright (C) Igor Sysoev
4 * Copyright (C) NGINX, Inc.
5 */
6
7#include <nxt_main.h>
8#include <gnutls/gnutls.h>

--- 694 unchanged lines hidden (view full) ---

703nxt_gnutls_log_error_level(nxt_event_conn_t *c, ssize_t err)
704{
705 nxt_gnutls_conn_t *ssltls;
706
707 switch (err) {
708
709 case GNUTLS_E_UNKNOWN_CIPHER_SUITE: /* -21 */
710
711 /* Disable gnutls_bye(), because it returns GNUTLS_E_INTERNAL_ERROR. */
711 /* Disable gnutls_bye(), because it returns GNUTLS_E_INTERNAL_ERROR. */
712 ssltls = c->u.ssltls;
713 ssltls->no_shutdown = 1;
714
712 ssltls = c->u.ssltls;
713 ssltls->no_shutdown = 1;
714
715 /* Fall through. */
715 /* Fall through. */
716
717 case GNUTLS_E_UNEXPECTED_PACKET_LENGTH: /* -9 */
718 c->socket.error = 1000; /* Nonexistent errno code. */
719 break;
720
721 default:
722 return NXT_LOG_ALERT;
723 }

--- 19 unchanged lines hidden ---
716
717 case GNUTLS_E_UNEXPECTED_PACKET_LENGTH: /* -9 */
718 c->socket.error = 1000; /* Nonexistent errno code. */
719 break;
720
721 default:
722 return NXT_LOG_ALERT;
723 }

--- 19 unchanged lines hidden ---